Data Límit d’inscripció On-Line: 1 de març de 2019

Clica aquí dessota a la cursa desitjada per a la inscripció On-Line:

Inscripcions Saltamarrades 5km +200m desnivell

Llistat Inscrits 5km

Inscripcions Saltamarrades 10km +350m desnivell

Llistat Inscrits 10km

Inscripcions Saltamarrades 21km +800m desnivell.

Llistat Inscrits 21km

.

Document de responsabilitats dels participants

Els participants hauran d’omplir i presentar el dia de la cursa el següent document acreditatiu de llurs condicions físiques i de llurs responsabilitats:
saltamarrades_2019_participant_plec_descarrec_responsabilitats_i_certificat_aptitud_fisica

Autorització participació menors d’edat (16 i 17 anys)

Pels menors d’edat de 16 a 17 anys per a totes les curses,  cal que els pares, tutors o responsables omplin i signin l’autorització corresponent per a la cursa. L’autorització corresponent es pot descarregar en els enllaços adjunts aquí dessota. L’autorització s’ha de presentar el dia de la cursa.
autoritzacio_menors_de_16_a_17_participacio_cursa_saltamarrades_2019_21km
autoritzacio_menors_de_16_a_17_participacio_cursa_saltamarrades_2019_10km
autoritzacio_menors_de_16_a_17_participacio_cursa_saltamarrades_2019_5km

Assegurança

Segons la Llei de l’Esport 8/1999 tots els participants han de disposar d’una assegurança esportiva individual. Per aquells que no disposin de llicència de qualsevol de les federacions esportives catalanes l’organització ofereix la contratació d’una assegurança per aquesta jornada. Es podrà contractar al mateix moment de retirar el dorsal i el seu preu és de 2€.
L’organització declina tota responsabilitat pels perjudicis que els participants i els seus acompanyants puguin patir i/o ocasionar abans, durant i després de la cursa. Tot i això, l’organització ha contractat, segons preveu la legislació vigent, una assegurança de responsabilitat civil i compta amb els serveis d’urgència adients.